Artykuły
  • Register

14 marca w Łucku odbyło się załatwienie formalności dotyczących punktu styku granic państwowych Ukrainy, Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie w sprawie punktu styku granic zostało podpisane w Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Punkt styku granic zostanie oznakowany znakiem granicznym „Bug". Zgodnie z porozumieniem zostanie powołana komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Ukrainy, Białorusi i Polski. Komisja zajmie się przygotowaniem odpowiednich dokumentów i oznakowaniem punktu styku na terenie.

Ukraińsko-polska granica została wytyczona w latach 40-tych XX wieku, a następnie w 1991 roku. Komendant Główny Straży Granicznej RP Dominik Tracz zaznaczył, że podpisane w Łucku Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych, to ostatni etap kształtowania się granicy państwowej RP.

IMG 82591

IMG 82671

Proces kształtowania się granicy między Ukrainą a Białorusią zakończy się po wejściu w życie Umowy o granicy państwowej między Republiką Białoruś a Ukrainą.

Porozumienie w sprawie punktu styku granic zostało podpisane przez Mykołę Łytwyna – Przewodniczącego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Alaksandra Bojeczkę – Przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białoruś i Dominika Tracza – Komendanta Głównego Straży Granicznej RP.

MW