Artykuły
  • Register

dsc 7747W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2012 r. w Lublinie odbyły się V Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa.

Ta impreza jest międzynarodowym finałem dwóch konkursów recytatorskich: VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz V Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy.

Oba te konkursy tematycznie związane są z dorobkiem literackim Ukrainy i Polski, służą propagowaniu kultury żywego słowa oraz umacnianiu więzi między narodem polskim i ukraińskim, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa miast Lublina i Łucka. Głównym organizatorem finału stał się Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie.

dsc 7777 daryna-khyzhniak

W V Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa wzięło udział 33 uczestników z Polski i Ukrainy, którzy wystąpili w dwóch turniejach: Turnieju Poezji Śpiewanej i Turnieju Słowa (w kategorii „Recytacja" i „Wywiedzione ze słowa"). Uczestnicy z Ukrainy zdobyli nagrody i wyróżnienia za prezentację literatury polskiej w Turnieju Słowa. Laureatką pierwszej nagrody została Tetiana Sosnowska z Łucka. Drugie miejsce podzieliły między sobą Viktoria Poliszczuk i Daryna Chyżniak (obie z Łucka). Jeszcze jedna przedstawicielka naszego miasta, Vitalia Kuszmyruk zdobyła nagrodę specjalną Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie za najlepszą prezentację w języku obcym. Uliana Muzyczenko z miasta Szumsk obwodu Tarnopolskiego, zdobyła nagrodę specjalną jednego ze współorganizatorów konkursu – Wołyńskiej Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania.

dsc 7805 victoriia-polishchuk

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów V Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa dyplomy i nagrody. Mieli także możliwość zwiedzania Lublina z przewodnikiem, wzięcia udziału w warsztatach aktorskich i spotkaniach ze znanym ukraińskim pisarzem Serhijem Żadanem oraz reżyserem Andrzejem Głowackim, którzy w tym roku byli jurorami konkursu. W jury zasiadał również Bohdan Zadura – pisarz, poeta, tłumacz z języków ukraińskiego, angielskiego i węgierskiego, redaktor kwartalnika „Akcent" oraz redaktor naczelny czasopisma „Twórczość".

dsc 7843 tatiana-sosnovska

Uroczystym zakończeniem V Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa stał się Koncert Galowy. Wystąpili w nim wybrani przez jury laureaci konkursu oraz zespół folkowy „Chwyla", który tworzą mieszkający w Lublinie studenci pochodzenia ukraińskiego.

Konkurs Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa istnieje już od pięciu lat i na stałe zadomowił się w kulturowym krajobrazie Lublina, zyskując swoich miłośników. Dzięki tym spotkaniom nawiązały się przyjaźnie między młodzieżą polską i ukraińską. Dobrze by się stało, gdyby w przyszłości, zorganizować finał tego konkursu recytatorskiego w Łucku, a w kolejnych latach naprzemiennie- po polskiej i po ukraińskiej stronie. Przyczyniłoby się to do umiędzynarodowienia tej ważnej imprezy. Byłby to kolejny wkład do zacierania granic między nami. Nie tych, które są na mapie politycznej, a tych, które pozostają jeszcze na kulturowej mapie Europy.

Natalija KATRENCIKOVA,

Zdjęcia udostępnione przez Centrum Kultury w Lublinie

P.S.: Monitor Wołyński gratuluje wszystkim laureatom V Polsko- Ukraińskiego Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie i dziękuje za godne reprezentowanie Wołynia w recytatorskim konkursie.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1