Artykuły
  • Register

konstytucja krzemieniec 3W Krzemieńcu odbyła się uroczysta akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W niedzielę, 4 maja – po mszy świętej w kościele Św. Stanisława w Krzemieńcu – wszyscy zebrani udali się do siedziby Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego, aby wziąć udział w uroczystej akademii, na którą składały się, przygotowane przez polonistkę Urszulę Oberdę i prowadzącą zespół «Burza» Wierę Kamińską, występy dzieci i młodzieży ze szkoły sobotnio-niedzielnej oraz występ chóru pod kierownictwem Sergiusza Dediu. Na uroczystości obecna była Pani Karolina Golubiewska – konsul RP w Łucku.

Obchodom 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Krzemieńcu towarzyszyły ciągle aktualne słowa Świętego Jana Pawła II: «Dzisiaj staje wśród was syn tej ziemi, którego Chrystus powołał jako następcę św. Piotra na rzymskiej stolicy w naszych czasach. Przeżywa on tamto wydarzenie sprzed dwóch wieków równocześnie jako jeden z was. Tradycja 3 Maja należy do dziejów jego duszy, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich Polaków. Nasze dzisiejsze wołanie: «Naucz nas być wolnymi» było aktualne wtedy, przed dwustu laty. Konstytucja 3 Maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ona aktualna dziś, po dwustu latach... Bogarodzico Dziewico! Ty, którą ośmielamy się od stuleci nazywać Królową Polski – w szczególności w dniu 3 maja! W tym świętojańskim sanktuarium stolicy, które przed dwoma wiekami słyszało Te Deum naszych przodków w dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja, stajemy dzisiaj, u progu III Rzeczypospolitej. Staje naród i parlament, prezydent państwa i rząd. Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego». Jest to częśćnabożeństwa dziękczynnego pod pamiętnym tytułem: «Teraz naucz nas być wolnymi», które zostało odprawione w 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w 1991 roku w katedrze św. Jana w Warszawie przez papieża Jana Pawła II, będącego w trakcie swojej IV pielgrzymki po Polsce.

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego, Krzemieniec