Artykuły
  • Register

Okres zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku jest tradycyjnie już czasem życzeń i podsumowań. Z ostatnich 12 miesięcy na pewno pozostaną nam w pamięci zarówno dobre wspomnienia jak i doświadczenia negatywne. Razem z mieszkańcami Wołynia przeżywaliśmy zmagania ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego oraz nadzwyczajne wyzwania związane z wybuchem epidemii grypy. W tych trudnych momentach Polska potwierdziła dobre relacje ze wschodnim sąsiadem, natychmiast kierując na Ukrainę pomoc humanitarną.

Warto jednak podkreślić, że rok, który mija przyniósł też wiele korzystnych wydarzeń. Przede wszystkim weszła w życie umowa o Małym Ruchu Granicznym pomiędzy Polską i Ukrainą. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku skutecznie wdrożył nowy system dzięki czemu kilka tysięcy osób z terenów przygranicznych otrzymało specjalny dokument, ułatwiający regularne wyjazdy na stronę polską. Ponadto w całym Okręgu Konsularnym odbyło się wiele imprez kulturalnych, naukowych i promocyjnych, związanych miedzy innymi z obchodami 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Roku Juliusza Słowackiego. Dokonano również szeregu korzystnych zmian w funkcjonowaniu samej placówki. Konsulat przeprowadził się do nowej siedziby przy ulicy Dubniwskiej 22, co w znaczący sposób poprawiło warunki pracy i komfort obsługi petentów. W efekcie istotnie zmniejszył się czas oczekiwania na uzyskanie wizy.

Wspomniane dokonania pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Życzę zatem Państwu, czytelnikom Monitora Wołyńskiego, aby te Święta Bożego Narodzenia upłynęły w wyjątkowej i rodzinnej atmosferze.  Niech Nowy Rok 2010 przyniesie nam wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz sprzyja rozwojowi tak w sferze osobistej jak i zawodowej.

 

Konsul Generalny RP w Łucku

Tomasz Janik
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1