Artykuły
  • Register

Student

Cudzoziemcy spoza UE mogą studiować w Polsce jako stypendyści rządu polskiego, stypendyści rządu innego państwa, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych oraz na zasadach odpłatności. W tym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na studia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Na początku musimy zauważyć, że uczelni, które proponują ten tryb studiów, nie jest w Polsce dużo. W dodatku proponują one miejsca na poszczególnych kierunkach w ramach określonych limitów. Na jednej uczelni może to być 1 lub 2, w niektórych przypadkach 3 miejsca na kierunku. Jednak o te miejsca czasem warto się postarać. Warto też zwrócić uwagę na całe określenie „bez odpłatności i świadczeń stypendialnych”. Mówi ono o tym, że student nie będzie płacił za studia, ale także nie będzie dostawać stypendium. Czyli we własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w Polsce. Przyjęcia na takie studia odbywają się na warunkach konkursowych, które przewidują egzaminy czy rozmowę kwalifikacyjną. Pod uwagę może być brana także średnia ocen na świadectwie dojrzałości.

Bezpłatne studia w języku polskim dla cudzoziemców, od kilku lat oferuje m.in. Politechnika Warszawska. Można tu bezpłatnie kształcić się na studiach pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie). Wszystkich kandydatów zagranicznych obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 euro. Powinni oni także przystąpić do egzaminu pisemnego.

W ramach limitów bezpłatnych miejsc, cudzoziemcy podlegają postępowaniu konkursowemu także na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W roku akademickim 2012/2013 uczelnia oferowała 151 bezpłatnych miejsc na studia w języku polskim dla kandydatów spoza UE. Do postępowania konkursowego może być dopuszczona osoba, która m.in. wniosła opłatę rekrutacyjną oraz posiada świadectwo dojrzałości (lub dyplom). Osoba ta musi znać język polski w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim, potwierdzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Potwierdzenie nie jest wymagane w przypadku posiadania certyfikatu Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.

Na osobną uwagę zasługuje projekt „Teraz Wrocław”, o którym już wcześniej pisaliśmy. W ramach projektu można dostać się na jedną z wrocławskich uczelni. Pod uwagę brane są: poziom znajomości języka polskiego (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testów wewnętrznych uczelni), średnia ocen ze świadectwa maturalnego oraz oceny z przedmiotów kierunkowych. Kandydaci na studia nie mogą posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce oraz Karty Polaka.

Nie są to wszystkie możliwości bezpłatnych studiów w Polsce. Informacje o takich lub podobnych ofertach można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Niektóre z nich czasem organizują konkursy dla obcokrajowców, pozwalające tym ostatnim na bezpłatne studia.

Natalia DENYSIUK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1