Artykuły
  • Register

Ikony27 lipca w Centrum Integracji w Zamłyniu zakończył się dwutygodniowy III Międzynarodowy Plener Ikonopisów na Wołyniu «Święci Wołynia».

W tegorocznym plenerze wzięło udział ponad 20 twórców z Polski i z Ukrainy – osoby identyfikujące się zarówno z Kościołem katolickim obu obrządków, jak i z Kościołem prawosławnym.Plener odbył się – tradycyjnie już – w Centrum Integracji w Zamłyniu (Caritas Diecezji Łuckiej.

Projekt jest dobrym przykładem wieloletniej współpracy pozarządowych organizacji oraz instytucji z Polski – Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, środowisk ikonopisów, Uniwersytetu Warszawskiego, warszawskich artystów plastyków, KG RP w Łucku, i z Ukrainy – środowiska artystów plastyków Wołynia, Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, przedstawicieli Kościołów katolickich i prawosławnych, przy aktywnym wsparciu wołyńskiej administracji państwowej (sfinansowanie wydania katalogu).

27 lipca na otwarcie wystawy «Święci Wołynia» licznie przybyli mieszkańcy wsi Zamłynie, przedstawiciele duchowieństwa obu obrządków Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego, artyści i przedstawiciele lokalnych samorządów.

Organizatorami pleneru jest Konsulat Generalny RP w Łucku, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego i środowisko ikonopisów z Polski, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Związek Polskich Plastyków Okręg Warszawski.

Plener odbył się pod patronatem Beaty Brzywczy – Konsula Generalnego RP w Łucku, bpa Stanisława Szyrokoradiuka – zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu, bpa Jozafata Howery – zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Wołyniu.

«Wędrujący Święci» – tak postanowiliśmy nazwać ubiegłoroczny plener. Poplenerowe wystawy przewędrowały setki kilometrów, dotarły do setek osób drogą prastarych wędrowców, drogą elektroniczną i w postaci katalogu, pomogły nam także ukraińskie i polskie media. W pewnym momencie dołączyli do nich ich poprzednicy z I pleneru – «Święci Polski i Ukrainy». A wielką dla nas – nie ukrywamy – radością, i nagrodą zarazem, stało się bardzo ciepłe przyjęcie zamłyńskich ikon przez osoby odwiedzające galerie, muzea, domy kultury, począwszy od Zamłynia, poprzez Sarny na północy, Lwów i Odessę na południu, a skończywszy na Lublinie i Warszawie.

 

Ikonopis

Ikony, powstałe w tym roku, dołączą do ikon poprzednich, a także do ikon, powstałych w Nowicy (Polska) w czasie pleneru ikonopisu «Święci Pańscy. Męczennicy i wyznawcy»; wszystkie razem powędrują m.in. do Lwowa i Łucka.

Tegoroczny plener ikonopisów zabrzmiał dwoma słowami «Święci Wołynia»– wielce znamiennymi, zwłaszcza w roku pamięci o 70. rocznicy tragedii wołyńskiej.

Nasze wspomnienie byłoby niepełne, gdyby nie znalazły się w nim serdeczne podziękowania dla zwierzchników Kościoła katolickiego na Wołyniu, którzy swoim dobrym słowem i patronatem otaczają zarówno plener, jak i kolejne wystawy ikon, dla uczestników pleneru z Polski i z Ukrainy, których wspaniale ugościł ks. Jan Buras w Centrum Integracji w Zamłyniu, dla prof. Romana Wasyłyka, który aktywnie uczestniczył w całym plenerze i otoczył artystyczną i naukową opieką wszystkich ikonopisów. Wyrażamy swoją wdzięczność panu Borysowi Klimczukowi – przewodniczącemu obwodowej administracji państwowej, za jego osobiste zaangażowanie.

I wreszcie szczególne słowa wdzięczności kierujemy do naszego przyjaciela w Polsce – Mateusza Sory, współtwórcy plenerów pisania ikon w Nowicy, który z pełną otwartością podzielił się z nami tą mądrą ideą.

Już trzy zorganizowane plenery nie tylko zachęcają nas, ale wręcz obligują do kontynuowania tego projektu. Tak więc obiecujemy Państwu, że za rok odbędzie się IVplener ikonopisania na Wołyniu.

Wołodymyr MARCZUK,
Krzysztof SAWICKI