Artykuły
  • Register

Фото з сайту Na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Konsorcjum ukraińskich uniwersytetów i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród głównych tematów spotkania były międzyuczelniana współpraca, wymiana studentów i naukowców, programy stypendialne dla studentów-obcokrajowców. Uczestnicy posiedzenia omówili również udział uniwersytetów-członków Konsorcjum w unijnym programie wymiany akademickiej «Erasmus Plus».

Rektor WUN Igor Kocan zaproponował, aby utworzyć Studencką Szkołę Letnią «Ukraińsko-Polskie Studenckie Forum Partnerstwa». Uczestnikami takiej szkoły mogą zostać studenci z każdego uniwersytetu, będącego członkiem Konsorcjum. Zaproponowano również stworzenie strony internetowej Konsorcjum, która byłaby platformą dla współpracy między studentami i naukowcami oraz dla publikacji ich prac naukowych.

W spotkaniu wzięli udział rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys oraz rektorzy uczelni wyższych z Kijowa, Ostroga, Żytomierza, Charkowa, Sum, Kamieńca Podolskiego, Iwano-Frankiwska, Czerniowec, Tarnopola i Lwowa. Obecni byli także dyrektor Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy Mykoła Żułyński, dyrektor działającego na Uniwersytecie Warszawskim Studium Europy Wschodniej Jan Malicki, Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy i radca, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Anna Kuźma.

Następne posiedzenia Konsorcjum ukraińskich uniwersytetów i Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w kwietniu 2014 roku w Uniwersytecie «Akademia Kijowsko-Mohylańska» i w październiku 2014 roku w Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. W. Karazina.

WM

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1