Artykuły
  • Register

5 stycznia bieżącego roku słynny wołyński krajoznawca obchodził jubileusz – 80. rocznicę urodzin.

Waldemar Piasecki urodził się w 1934 roku w miasteczku Dubrowica w obwodzie rówieńskim. Szkołę średnią ukończył we Włodzimierzu Wołyńskim. Cztery lata studiował na Wydziale Architektury na Politechnice Lwowskiej, został też absolwentem Wydziału Artystyczno-Graficznego Orłowskiej Akademii Pedagogicznej.

Waldemar Piasecki jest znawcą sztuki, historykiem, krajoznawcą, laureatem Nagrody im. O. Cynkałowskiego, członkiem Wołyńskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy.

Twórczy dorobek badacza stanowi prawie 400 prac. Zostały one opublikowane w zbiorach naukowych, czasopismach, gazetach na Ukrainie i w Polsce. Krajoznawca badał dzieje Włodzimierza Wołyńskiego, Lubomla, Uściługa, Horochowa, Porycka, Peremyla, Boremla, Kisielina, Ołyki, Łokacz, Sielca. Pisał o historii powstania tych miast, ich topografii i toponimii.

Piasecki

W 1973 roku została wydana pierwsza publikacja naukowa Waldemara Piaseckiego o Łucku. Obecnie znamy go jako badacza najważniejszych zabytków dawnego Łucka i jego okolic: Zamków Górnego i Okolnego, Starego Miasta, Przedmieścia, Zahłuszeczczyny, Gradnej Góry, Pomostyczów, Chmielnika, Wolicy, Jarowicy, Hnidawy, Krasnego, Kiczkarówki, Dworca, Woliczki nad Hłuszczem itp. W prasie ukazały się jego prace naukowe poświęcone tej tematyce: «I opowiedzą ulice», «Zagadki nazw Starego Miasta», «Od placu Rynek i do okolic», «Ulice naszego miasta», «Kowelskie rozdroże» i in. Około dwóch dziesiątków swoich artykułów krajoznawczych badacz opublikował w «Monitorze Wołyńskim».

Bezcennym skarbem dla mieszkańców Wołynia są przewodniki historyczno-krajoznawcze «Ulice i place Łucka» (autorzy: W. Piasecki i F. Mandziuk, 2005r.) i «Przejdźmy się starym Łuckiem» (2013r.). Te książki opowiadają o historii Łucka poprzez historię jego zakątków: ulic, alei, placów, których obecnie w mieście można naliczyć ok. pół tysiąca.

W 2012 roku wydano bio-bibliograficzny przewodnik prac «Waldemar Edwardowicz Piasecki» z okazji 50-lecia krajoznawczej działalności naukowca. W przewodniku zostały zebrane prawie wszystkie prace krajoznawcy, materiały o jego życiu i działalności, występy w programach telewizyjnych i radiowych.

Waldemar Piasecki jest człowiekiem o encyklopedycznej wiedzy. Prowadzi on bardzo potrzebną społeczeństwa pracę, uczy historii licznych czytelników.

Jurij MAZURYK


Wołyński krajoznawca Waldemar Piasecki, patriarcha krajoznawstwa naszego regionu, obchodził jubileusz 80-lecia. Gorliwa praca badacza otwiera przed nami nieznane strony przeszłości i teraźniejszości. Jego dorobek naukowy składa się z setek publikacji. W jego pracach ujawnił się talent badacza, naturalna dociekliwość we wszystkim, co pomaga zatrzymać miniony czas. Prace Waldemara Piaseckiego są związane z fundamentalnymi studiami w dziedzinie źródłoznawstwa, analizą różnych zbiorów archiwalnych. Większość z nich jest wspomniana w nauce po raz pierwszy właśnie przez krajoznawcę. Jego publikacje są adresowane do naukowców, nauczycieli akademickich, studentów, krajoznawców i wszystkich, których interesuje przeszłość ojczystej ziemi i jej dziedzictwo kulturowe. Chodzi o historię Łucka i Wołynia, topografię miasteczek, których teraz już nie ma, toponimię niektórych wołyńskich miast i historię ich zasiedlenia, opowieści o ciekawych ludziach, gawędy, notatki z podróży… i bezgraniczne zamiłowanie do krajoznawstwa.

Panu Waldemarowi i jego Rodzinie z całego serca życzymy mocnego zdrowia, dobra i pokoju, losu obfitego w wydarzenia i długich lat życia.

Członkowie Wołyńskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy

 


Drogi Kolego,
Waldemarze Piasecki!
Z okazji Jubileuszu
moc najserdeczniejszych
życzeń, dużo szczęścia,
zdrowia, spełnienia
wszystkich marzeń
życzy Stowarzyszenie Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej na Wołyniu
i redakcja Monitora Wołyńskiego