Artykuły
  • Register

Pages-from-MW_13.10

W związku z artykułem Pani Anny Karaszczuk  (Monitor Wołyński  nr  19/2011), dotyczącym kłopotów z rejestracją ankiety wizowej Konsulat Generalny RP w Łucku przedstawia  czytelnikom Monitora Wołyńskiego wyjaśnienia  związane z poruszonym tematem.

System obowiązkowej, elektronicznej  rejestracji ankiet wizowych w systemie E- KONSULAT został wprowadzony 15 września 2011 roku we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych na Ukrainie. Jego wprowadzenie ma na celu usprawnienie obsługi  wizowej,  w tym między innymi oszczędność czasu petentów i likwidację uciążliwych kolejek.  System E-KONSULAT  nie jest prowadzony przez Konsulat Generalny RP w Łucku lecz jest zarządzany centralnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.  W związku z tym obsługuje on w ciągu dnia tysiące osób i firm z obszaru Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ogromna ilość – często jednoczesnych – wejść na stronę systemu powodowała niekiedy pewne problemy techniczne, skutkujące trudnościami w rejestracji ankiet. Wpływ na kłopoty ze sprawną rejestracją ankiet po stronie indywidualnych użytkowników może mieć również zmienna  przepustowość łączy internetowych oraz niekompatybilność software (w tym także niedostateczna ochrona antywirusowa i używanie nielicencjonowanych programów).  Dodatkowo w ostatnim okresie odnotowano próby  ataków hakerskich  na serwery, co również prowadziło do spowolnienia działania systemu.

W ramach poprawy działania serwisu i dostosowania go do zwiększonego ruchu system E-KONSULAT  został niedawno przeniesiony na nowe, wydajniejsze serwery. Powinno to zapewnić lepszą stabilność i łatwiejszą obsługę przez użytkowników.  Jednocześnie  warto wspomnieć, że na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/ znajduje się  instrukcja na temat sposobu wypełniania ankiet za pośrednictwem Internetu. Informacje te  są  na bieżąco uzupełniane i uszczegółowiane, tak aby były jak najbardziej pomocne dla osób korzystających z serwisu.

Jeżeli chodzi o uwagi odnośnie warunków składania aplikacji wizowych  w Konsulacie, podkreślić należy, że  procedury wizowe przewidują ścisłe wymogi  dotyczące przedkładanych dokumentów.  W związku z tym  brak niektórych zaświadczeń czy też  brak pieczątek powoduje niestety konieczność uzupełnienia dokumentacji. Nie jest to kwestia dowolnej decyzji osób pracujących na okienkach, tylko wynika z zasad obowiązujących konsuli wizowych. Pracownicy  odpowiedzialni za przyjmowanie dokumentów w okienkach wizowych starają się udzielać  odpowiedzi na zapytania petentów, jednakże z powodu bardzo dużej liczby obsługiwanych osób wyjaśnienia te nie zawsze mogą być obszerne. Szczegółowe informacje odnośnie  dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wizę można znaleźć na stronnie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Łucku  http://www.luckkg.polemb.net/ . Zachęcamy do korzystania z zawartych tam wyjaśnień, przed przystąpieniem do składania aplikacji wizowych.

Podsumowując pragniemy zaznaczyć, że Konsulat Generalny RP w Łucku dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość obsługi petentów. Sygnały dotyczące problemów z korzystaniem z  serwisu E-KONSULAT są przekazywane do centrali  w Warszawie, która w miarę możliwości dokonuje usprawnień w systemie.  Mamy nadzieję, że pewne niedogodności i problemy techniczne - wiążące się z wdrażaniem nowego  systemu – zostaną  wkrótce usunięte, a osoby aplikujące o wizę przyzwyczaja się do rejestracji ankiet droga elektroniczną.  Te przejściowe trudności nie powinny jednak przesłaniać  korzyści  jakie niesie E-KONSULAT. Każdy, kto choć raz zmuszony był w przeszłości stać w ogromnych kolejkach przed wejściem na salę wizową z pewnością doceni nowe rozwiązania…

Marek Martinek

Konsul Generalny RP w Łucku