Artykuły
  • Register

Uzyskana przez Ukrainę 19 lat temu niepodległość zapoczątkowała nowy rozdział w historii ukraińskiego narodu, który po raz pierwszy uzyskał możliwość urządzenia swego domu po swojemu.

Istotną o ile nie najważniejszą rolę w tym względzie ogrywa samorząd terytorialny. Samorząd jest właśnie tym narzędziem, które pozwala każdemu obywatelowi poczuć się gospodarzem na swoim terenie. Jest to szczególnie istotne w realiach państwa postradzieckiego, by po dekadach tyranii obywatel mógł odzyskać swoją podmiotowość polityczną. Myślę, że wspólnym doświadczeniem Polski i Ukrainy ostatniej dekady XX wieku była wiara w demokrację i reformy gospodarcze, które przyniosą wszystkim poprawę losu. Polska już w roku 1991 przeprowadziła udaną reformę wprowadzającą samorząd na poziomie gminy i miasta. Bez wątpienia reforma ta stanowi kamień węgielny polskiego sukcesu gospodarczego i polskiej demokracji w ogólności. Samorząd terytorialny zapewnia bowiem realne poczucie wpływu obywatela na wybieraną przez niego władzę, a władza z kolei zobowiązana jest do działania w jego imieniu i na rzecz dobra całej społeczności. Tak zorganizowany samorząd stanowi kuźnię, w której wykuwają się zręby społeczeństwa obywatelskiego. Społeczności wolnych obywateli, którzy utożsamiają się ze swoim rządem, swoją władzą regionalną bowiem wierzą, że pomyślność ich kraju, ich obwodu, ich miasta czy wsi przyniesie pomyślność również im samym. Władza samorządowa musi być wyposażona w realne narzędzia władzy i realne dochody, by móc zaspokajać potrzeby życiowe swojej społeczności. Tak zorganizowana rzeczywistość pozwala by demokracja mogła zakorzenić się w postsowieckiej rzeczywistości, by państwo jawiło się jako pożądany partner w osiąganiu życiowych sukcesów przez jednostkę a nie tylko jako poborca podatkowy, który ściąga z obywatela znaczną część ciężko zarobionych pieniędzy nie oferując nic w zamian.

W tak zorganizowanej społeczności jest miejsce na odrodzenie się nowoczesnego, racjonalnego patriotyzmu, patriotyzmu a nie nacjonalizmu, który z ideologów faszyzmu i ksenofobii czyni bohaterów. Patriotyzmu, który pojawia się wtedy, kiedy człowiek rozumie jaki wpływ na jego dobrobyt ma dobrobyt jego kraju, jego miasta czy wsi; kiedy człowiek wie, że prawo jest dobrem, które pozwala mu przyczynić się do wytworzenia tego dobrobytu a zarazem lepiej i stabilniej funkcjonować w społeczeństwie; Chodzi tu o patriotyzm, który jest zainteresowany pomyślnością swego kraju ale i poprawnością stosunków dobrosądziedzkich tych lokalnych jak i międzypaństwowych, gdyż tylko w warunkach wzajemnej tolerancji i współpracy możliwe jest osiągniecie trwałego dobrobytu.

Z okazji 925-lecia miasta życzę władzom Łucka i całej społeczności tego wyjątkowego, historycznego miasta, aby czerpały ze wspaniałej tradycji lokacji na prawie magdeburskim, które było de facto pierwszym samorządem miejskim nowożytnej Europy. Życzę dalszego rozwoju samorządności, która zapewnia rozkwit miasta i dobrobyt jego mieszkańcom.

Tomasz Janik

Konsul Generalny  Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1