Artykuły
  • Register

IMG 0096Rówieńskie Gimnazjum Humanistyczne sprzyja temu, żeby jego uczniowie uczyli się języków obcych. Ogromną uwagę w szkole poświęca się projektom międzynarodowym, które sprzyjają zachęcaniu dzieci do aktywnej nauki.

Oprócz dwóch obowiązkowych języków obcych – angielskiego i niemieckiego – można tu nauczyć się także polskiego. Placówka edukacyjna ma trzy gimnazja partnerskie w Polsce, obecnie nawiązuje współpracę z jedną z litewskich szkół.

W 1999 roku przy Rówieńskim Gimnazjum Humanistycznym otwarto Kulturalno-Oświatowe Centrum Mniejszości Narodowych Ukrainy. Inicjatorem jego powstania była polska społeczność miasta Równego.

– Później, kiedy w państwie zaczęły się pojawiać podobne centra, zwróciliśmy się do departamentu oświaty z prośbą o stworzenie takiego ośrodka w naszym gimnazjum. Państwo ma odpowiedni program – powiedziała pani Zoja Makarczuk, dyrektor gimnazjum.

Centrum łączy przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej. Co roku uczy się w nim blisko 200 dzieci, w tym z innych szkół. One uczą się języka polskiego, biorą udział w imprezach i przedsięwzięciach mających na celu m.in. zapoznanie się z polską kulturą i rozwój współpracy.

DSC04020– Więzi kulturowe między naszymi państwami ostatnio są bardzo bliskie. Wielu ludzi ma w Polsce krewnych, ktoś jedzie tam studiować. Dzieci chcą znać język, kontaktować się z rówieśnikami z Polski. I w ogóle ludzie stają się bardziej otwarci. Mają możliwość zobaczenia świata, posługiwania się różnymi językami, zawierania przyjaźni z zagranicznymi kolegami. Wszystko to motywuje dzieci do nauki – uważa dyrektor gimnazjum.

W Kulturalno-Oświatowym Centrum Mniejszości Narodowych, działającym przy gimnazjum, mogą zaczynać naukę polskiego uczniowie czwartej klasy. Tworzy się tu grupy, biorąc pod uwagę to, ile czasu dziecko już uczyło się języka polskiego. Po ukończeniu kursu językowego uczniowie otrzymują zaświadczenie, w którym zaznacza się okres nauki i ilość zajęć.

Żeby motywować uczniów do nauki, Kulturalno-Oświatowe Centrum szuka informacji o projektach w Polsce, do których mogą dołączyć się gimnazjaliści. Są to np. konkursy projektów ogłaszane przez polskie instytucje, przez organizacje dziecięce i pozarządowe, które zapraszają do współpracy cudzoziemców ze Wschodniej Europy.

– Jednym z kierunków naszej działalności jest współpraca z Gimnazjum nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego. Rozpoczęła się ona dzięki współpracy naszych gimnazjów w ramach programu PASCH – zaznaczyła pani Zoja Makarczuk. W grudniu 2013 roku Rówieńskie Gimnazjum Humanistyczne i Gimnazjum nr 1 w Lublinie podpisały umowę o współpracy.

Program «Szkoły: Partnerzy przyszłości»(PASCH) realizowany jest we współpracy z Goethe-Institut i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec. Promuje on język niemiecki i kulturę niemiecką. W programie uczestniczą przedstawiciele 105 państw świata. Na Ukrainie działa 15 szkół PASCH, które zostały wybrane do udziału w programie ze względu na pogłębioną naukę języka niemieckiego oraz innych przedmiotów, a także na osiągnięcia szkół. Goethe-Institut wspiera naukę języka niemieckiego w szkołach PASCH, a także tworzy możliwości udziału uczniów w regionalnych szkoleniach, spotkaniach młodzieżowych i koloniach letnich w Niemczech. Rówieńskie Gimnazjum Humanistyczne należy do szkół PASCH już od pięciu lat.

Gimnazjum jest również uczestnikiem programu eTwinning Plus działającego od 2005 roku w ramach Partnerstwa Wschodniego. eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej. Jego celem jest współpraca szkół w Europie. Program eTwinning Plus powstał, żeby rozwijać współpracę między szkołami krajów członkowskich UE i krajów sąsiadujących. Uczestniczą w nim Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Tunis.

– Ten program jest skierowany na to, żeby uczniowie i nauczyciele mieli możliwość komunikowania się i realizowania wspólnych projektów w Internecie. Na Ukrainie do tego programu dołączyło się ponad 70 szkół – powiedziała dyrektor Rówieńskiego Gimnazjum Humanistycznego.

Uczestnicy programu eTwinning uczą się języków obcych, poznają technologie informacyjne, realizują wspólne projekty, poznają kulturę innych krajów Europy, wymieniają się doświadczeniami i oczywiście zawierają nowe przyjaźnie.

– Do nauki języków obcych naszych uczniów motywują także wycieczki do innych krajów. W takich podróżach nauczyciele widzą uczniów zupełnie inaczej, niż na lekcjach. Zmienia się myślenie dzieci, mentalność, stosunek do świata, ludzi, społeczeństwa i kraju – powiedziała dyrektor. – Najczęściej, to akurat dzieci, zachęcają nas do czegoś nowego.

W Rówieńskim Gimnazjum Humanistycznym nie zapominają także o ukraińskich tradycjach. Co roku odbywa się tu festiwal kolęd dla uczniów klas 1-4. Oprócz znanych kolęd, dzieci wykonują także kolędy zapisane we wsiach obwodu rówieńskiego. Uczniowie biorą udział w miejskim Festiwalu Szopek «Nowa Radość Stała» i innych akcjach odbywających się w Równem. W szkole organizowana jest także akcja «Tradycje narodu będą żyły w wiekach», w ramach której co roku w grudniu są wspólnie obchodzone m.in. Andrzejki, Dzień Świętego Mikołaja, odbywają się akcje charytatywne, podczas których uczniowie idą z prezentami i koncertami do domów dziecka, do centrum rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Więcej o życiu Rówieńskiego Gimnazjum Humanistycznego, można dowiedzieć się dzięki stronie internetowej www.rgg.rv.ua.

Natalia DENYSIUK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1