Artykuły
  • Register

9 czerwca Wołyń odwiedzili autorzy serii nowych podręczników do nauki języka polskiego «Polski, krok po kroku».

Pierwsze dwie części spotkania metodycznego były prowadzone przez współautora i redaktora podręcznika, Iwonę Stempek. Oprócz dokładnej prezentacji drugiego tomu (poziom А2), zostały podane zalecenia metodologiczne, jak nauczać wyłącznie po polsku, stosując materiały serii «Polski, krok po kroku».

Końcowym etapem spotkania było zaprezentowanie platformy internetowej podręcznika, do pracy z którą zaprosił twórca koncepcji i projektu portalu e-polish.eu Tomasz Stempek. Dostęp do pełnego zbioru ćwiczeń, gier i zaleceń odbywa się przy pomocy indywidualnego kodu, który dodaje się do kupionego podręcznika i płyty.

Nowy tom podręcznika (poziomu А2) autorzy zaprezentowali już w Londynie i Krakowie. Po prezentacji w Instytucie Polskim Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki odwiedzą Drezno, Berlin, Poznań i Warszawę, żeby w końcu w Krakowie podsumować swoją podróż.

Prezentacja odbywała się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Oprócz nauczycieli języka polskiego z Wołynia, uczestniczyli w niej również poloniści z Kijowa.

Dla dalszego kontaktu z autorami podręcznika «Polski, krok po kroku» podajemy ich adres: tomasz.stempek@glossa.pl. Zespół Szkoły Języków Obcych «GLOSSA» zaprasza do Krakowa na szkolenia metodologiczne i na stronę z przykładowymi lekcjami – www.polskikrokpokroku.pl.

Switłana SUCHARIEWA