Artykuły
  • Register

Zdolbunow kultury2W Zdołbunowskiej Bibliotece Rejonowej pod koniec maja odbył się koncert dla harcerzy ze zdołbunowskiego i rówieńskiego środowiska hufca «Wołyń» oraz dla najmłodszych czytelników biblioteki i ich rodziców.

Ziemia Wołyńska zawsze była miejscem wielu kultur i języków. To teren, na którym żyli zgodnie i Ukraińcy, i Polacy, i Żydzi, i Niemcy, i Czesi. Pewien znajomy Polak, mieszkający obecnie w Szwecji, opowiadał, że znalazł w pamiętniku swojej mamy następujące słowa:

«...Po szkole my, Polacy, szliśmy razem z Ukraińcami do Kościoła posłuchać organów, potem do Cerkwi posłuchać śpiewu. Gdy zapadał zmrok, szliśmy wszyscy nad rzekę Słucz, kąpaliśmy się i palili ogniska, śpiewaliśmy nasze polskie piosenki i słuchaliśmy ukraińskich dumek. I nie było między nami żadnych nieporozumień. Byliśmy tu razem, na naszej wspólnej ziemi, na Wołyniu...».

Mottem przewodnim spotkania było hasło «Przenikanie kultur». Tę ideę przybliżyli nam studenci Rówieńskiego College'u Muzycznego pod kierownictwem p.Oksany Kruk, która prowadzi w tej placówce klasę bandury. Wiadomo, że bandura to ukraiński ludowy instrument muzyczny i mogłoby się wydawać, że służy do wykonywania przede wszystkim takich melodii. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że na tym instrumencie wspaniale zabrzmiały utwory Bacha, Vivaldiego jak i utwory ukraińskich kompozytorów.

Na pamiątkę spotkania studenci College'u otrzymali upominki – książeczki o historii Polski w dwóch językach – polskim i ukraińskim.

Na zakończenie, jak głosi tradycja harcerska, został utworzony krąg, do którego zostali zaproszeni wszyscy goście i który stał się prawdziwym znakiem porozumienia między ludźmi.

Wiktoria RADICA