Artykuły
  • Register

17 lutego w Sali obrad Wołyńskiej Rady Obwodowej odbyło się posiedzenie Koordynacyjnej Rady Projektu „Rozwój lokalny na rzecz społeczności”, na którym dokonano sprawozdania z wyników pracy za 2009 rok.

Projekt jest realizowany na Wołyniu od 2008 roku. Jego celem jest stworzenie odpowiedniego środowiska dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym poprzez rozwój samorządu, rewitalizację społeczności, opracowanie i wdrażanie nowych inicjatyw wspólnotowych na małą skalę.

Obszary priorytetowe dla społecznych inicjatyw lokalnych to: ochrona zdrowia (wsparcie sieci zakładów leczniczych); energia (oszczędność energii, zwiększenie wykorzystania odnawianych źródeł energii itp.); wodociągi; komunikacja lokalna (zwalczanie odizolowania miejscowości wiejskich).

W projekcie uczestniczyło 8 rejonów regionu wołyńskiego: Włodzimierz Wołyński, Iwaniczowski, Kowelski, Łokaczyński, Lubieszowski, Ratnowski, Turyjski oraz Szacki. Jako poszczególnych uczestników projektu wymieniono 40 miejscowości. Wszystkie z 40 mikroprojektów w ramach obwodu zostały zatwierdzone. Ogólny ich koszt wynosi 7 mln. hrn.

Niezbędne warunki dla projektów, które zostały opracowane przez stowarzyszenia obywateli poszczególnych miejscowości, przewidują stałe mechanizmy zarządzania, funkcjonowania i utrzymania obiektów, które są finansowane w ramach projektu. Oczekiwanym wynikiem jest odczuwalna poprawa w zakresie usług publicznych, poprawa poziomu życia społeczeństwa i skuteczne wykorzystanie środków publicznych.

Projekt pozytywnie wpłynie na stosunek ludności do własnej pracy, wzmocni jego potencjał i rolę w restrukturyzacji gospodarki regionu.

 

Natalia Budczuk,

Wołyńskie Obwodowe Centrum Zatrudnienia
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1