Artykuły
  • Register

Etyka w medycynie 2.2O etycznych aspektach aborcji i eutanazji dyskutowali uczestnicy polsko-ukraińskiej konferencji, która odbyła się 12 października 2013 r. w Centrum Integracji «Caritas» w Zamłyniu.

Organizatorami konferencji «Etyczne aspekty aborcji i eutanazji» było Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i niezależne organizacje z Polski – Fundacja «Pro Bono Futuro», Fundacja Raoula Follereau oraz Uniwersytet Otwarty UKSW.

Honorowy patronat nad konferencją objęli administrator apostolski diecezji łuckiej – biskup Stanisław Szykoradiuk, oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Wsparcia finansowego i logistycznego w zorganizowaniu konferencji udzielił Konsulat Generalny RP w Łucku.

Wśród panelistów znaleźli się lekarze z wieloletnią praktyką zawodową, pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy oraz duchowni. W czasie kolejnych sesji problematykę aborcji i eutanazji rozważano w świetle dorobku nauk medycznych, etycznych, filozoficznych i prawnych – także w kontekście prawodawstwa polskiego i ukraińskiego, w tym prawa kanonicznego.

Obok medycznych, prawnych i socjologicznych aspektów wykładowcy wystąpili z interdyscyplinarnymi prelekcjami z pogranicza medycyny, filozofii i etyki – m.in. z Łucka psychiatra dr Jewgenij Szymonowicz i dr filozofii Wiktor Peńko (WUP) czy dr Kazimierz Szałata z Warszawy (UKSW).

Jacek Szczot, dr prawa z Lublina, omówił obecny stan ustawodawczy w Polsce dotyczący tych kwestii, także w kontekście konsensusu politycznego. Zapewne dla wielu nowością było fachowe przedstawienie problematyki aborcji i eutanazji w aspekcie prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła prawosławnego (dr hab. prawa Elżbieta Szczot, KUL).

Dyskusję uwieńczyła otwarta debata, podczas której wszyscy uczestnicy konferencji mogli odnieść się do poglądów wyrażonych przez panelistów, przedstawić własne poglądy i wątpliwości dotyczące tej niezwykle złożonej kwestii.

Niewątpliwie konferencję należy uznać za sukces i dobry przykład współpracy niezależnych organizacji i środowisk naukowych z Ukrainy i z Polski – z udziałem polskiego konsulatu w Łucku.

Warty podkreślenia jest fakt zorganizowania przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu kolejnej już konferencji naukowej, która – w sposób wieloaspektowy – poświęcona została kwestiom niezwykle problematycznym i ważnym zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Krzysztof SAWICKI

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1