Artykuły
  • Register

doctorSearch

Zawód lekarza należy obecnie do deficytowych, w którym poszukiwani są specjaliści.

W lipcu na konferencji prasowej ukraiński minister zdrowia Ołeksandr Aniszczenko powiedział, że na Ukrainie obecnie brakuje 50 tys. lekarzy, podkreślając, że jednym z najważniejszych problemów systemu ochrony zdrowia jest właśnie kadra. Minister zdrowia zaznaczył także, że problem ten dotyczy nie tylko Ukrainy.

Ze względu na to, co zostało wyżej powiedziane można stwierdzić, że Ukraina staje się europejskim krajem, w którym zachodzą procesy takie same jak na europejskich rynkach pracy, a szczególnie w Polsce. W Polsce zdarzyło się takie nieszczęście jak „odpływ” lekarzy na Zachód na lepiej płatne stanowiska. W związku z tym Polska automatycznie zwraca swoje zainteresowanie na stronę wschodnią, ponieważ na wschodzie są bardzo dobrze wykwalifikowani lekarze. Żeby uwypuklić ten problem sięgnęliśmy po przykład jednego z Polskich szpitali i korzystając z okazji porozmawialiśmy z panem Krzysztofem Jaworskim – dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie (woj. mazowieckie, ok. 120 km od Warszawy). Pytania dotyczyły zapotrzebowania na lekarzy w prowadzonej przez niego placówce.

Panie dyrektorze, czy w szpitalu prowadzonym przez Pana jest coś takiego jak deficyt lekarzy?

Poszukujemy w tej chwili lekarzy, posiadających specjalizacje w zakresie: lekarza rodzinnego, interny, pediatrii, ginekologii, chirurgii, anestezjologii i rehabilitacji medycznej. W tych specjalnościach od ręki zatrudnimy specjalistów. Bardzo chętnie widziałbym lekarzy z Ukrainy ze znajomością języka polskiego.

Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci, którzy byliby zainteresowani  taką pracą?

Zainteresowani kandydaci muszą posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2008 roku NR 136 poz. 852, z Ustawą można się zapoznać w Bazie aktów prawnych na stronie www.sejm.gov.pl – red. ). Kandydaci muszą do tego napisać list motywacyjny i CV.

Co taki spełniający kryteria kandydat musi zrobić?

Wysłać list motywacyjny oraz CV w języku polskim na adres kadry@szpital-kruk.gostynin.com.pl

Co szpital może zaoferować tym osobom?

Dla osób, które w wyniku rekrutacji otrzymają propozycję pracy, szpital zapewnia kompleksową pomoc przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z pobytem w Polsce oraz pomoc w zakwaterowaniu. Wynagrodzenia w Polsce są z zasady znacznie wyższe, niż wynagrodzenia lekarzy na Ukrainie, na pewno pozwolą na utrzymanie rodziny. Lekarz oprócz podstawowego wynagrodzenia związanego z wykonywaną pracą może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie za pełnione dyżury. W sumie wynagrodzenie za dyżury może prawie podwoić wysokość otrzymywanego ogólnie przez lekarza wynagrodzenia.

Podsumowując rozmowę z Panem dyrektorem Jaworskim możemy śmiało stwierdzać, że ludowe porzekadło „Ryba szuka gdzie głębiej a człowiek szuka gdzie lepiej” sprawdza się na 100%.

Myślę, że w demokratycznym kraju wolny człowiek sam jest kowalem własnego losu. Natomiast do rządów Polski i Ukrainy należy obowiązek zagwarantowania we własnym państwie swoim obywatelom godziwych zarobków i warunków pracy w zamian za uczciwie wykonywaną pracę. 

 

Rozmawiała Natalia DENYSIUK