Artykuły
  • Register

wedrowne-kino-1Konsulat Generalny RP w Łucku rozpoczął realizację projektu «Kino «Wolność»«. Jako pierwsza placówka zagraniczna konsulat otrzymał od Fundacji Kino Polska kilkanaście polskich filmów i za zgodą organizatorów nadaliśmy wołyńskiemu projektowi nazwę «Wędrowne Kino «Wolność». Filmy te zostaną pokazane w wielu ośrodkach łuckiego okręgu konsularnego.

4 czerwca w Równem odbyła się prezentacja filmu «Dreszcze» Wojciecha Marczewskiego, a 5 czerwca został wyświetlony «Przypadek» Krzysztofa Kieślowskiego.

Po projekcjach filmowych odbyły się spotkania konsula Krzysztofa Sawickiego z odbiorcami, poświęcone przemianom w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, poprzedzonych powstaniem «Solidarności» i stanu wojennego. Przedmiotem obu spotkań był wielki wkład polskiego filmu, teatru, literatury czy polskiej szkoły plakatu w trudny proces wybijania się Polski na niepodległość i budowania społeczeństwa otwartego.

Konsulat pragnie wyrazić serdecznie podziękowania grupie wolontariuszy z Klubu Jazzowego «Jamm» w Równe za świetnie zorganizowane spotkania w rówieńskim klubie filmowym «Gonzo», za miłą i twórczą atmosferę.

Pokazom filmów towarzyszą wystawy «Od Solidarności do Okrągłego Stołu», wystawa plakatów «przekA–Z – sztuka znaku», autentyczne nagrania Radia Podziemnego «S», pozyskane z prywatnych archiwów dziennikarzy radiowych, m.in. zapis pierwszej audycji, nadanej w Warszawie w kwietniu 1982 r.

«Kino Wolność» jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego zorganizowane zostaną wydarzenia o charakterze edukacyjno-artystycznym, łączące przeglądy filmowe, dyskusje, prelekcje, spotkania z artystami i lokalnymi liderami przemian demokratycznych w 1989 roku. Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami kultury za granicą projekt może mieć również zasięg międzynarodowy. Wydarzeniom realizowanym zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach, towarzyszy ogólnopolska kampania społeczna pt. «25 lat wolnych wyborów w Polsce – Kino Wolność».

Wystawa «Od Solidarności do Okrągłego Stołu» przygotowana została przez Galerię Grafiki i Plakatu. Wystawa prezentuje w skrócie historię ruchu «Solidarność» – od pielgrzymki Jana Pawła II, przez strajk w Stoczni Gdańskiej, wprowadzenie stanu wojennego, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki po obrady Okrągłego Stołu. Szczególną wartość wystawy stanowią unikatowe fotografie obrad Okrągłego Stołu wykonane przez Erazma Ciołka, oddające atmosferę tamtego okresu. Wystawę uzupełniają plakaty zachęcające do udziału w pierwszych, częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Wystawa «przekA–Z – sztuka znaku» została przygotowana przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP w Warszawie i poświęcona 30 rocznicy powstania «Solidarności». Organizatorami wystaw na Wołyniu, począwszy od 2010 r., jest KG RP w Łucku i Związek Artystów Malarzy Wołynia.

Jak napisali pomysłodawcy wystawy, «Struktura projektu polega na […] połączeniu edukacji historycznej, promocji ważnych rocznic, wydarzeń artystycznych i docieraniu do szerokiego spektrum odbiorców, począwszy od opiniotwórczych mediów, artystów i projektantów, aż do ludzi młodych, twórczych i poszukujących. Projekt promuje ważne polskie rocznice w związku z 30-leciem powstania «Solidarności» i nowym spojrzeniem artystów i społeczeństwa na naszą historię (1939, 1956, 1970, 1980, 1989) poprzez kolekcję 30 znakomitych polskich plakatów z lat 80., 90. i współczesnych, autorstwa wybitnych polskich artystów, takich jak: Krzysztof Baran, Czesław Bielecki, Jan Bokiewicz, Andrzej Budek, Maciej Buszewicz, Jacek Ćwikła, Wiesław Gołuch, Monika Handke, Jerzy Janiszewski, Krystyna Janiszewska, Michał Jędrczak, Roman Kalarus, Piotr Młodożeniec, Leszek Nadstawny, Tomasz Sarnecki, Eugeniusz Skorwider. Eugeniusz Get Stankiewicz, Jacek Staniszewski, Henryk Tomaszewski, Waldemar Wojciechowski. […].

KG

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1