Artykuły
  • Register

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniach 25 i 26 grudnia Konsulat Generalny RP w Łucku będzie nieczynny. Od 23 do 31 grudnia w konsulacie nie będą przyjmowane wnioski wizowe poza sytuacjami nagłymi i wyjątkowymi.