Artykuły
  • Register

konst 0Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. (Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.)

W Polsce, w środowiskach polonijnych na całym świecie, a także na Ukrainie odbywały się obchody 223. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Uchwalona w 1791 r., była drugą konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.

7 maja 2014 roku Konsulat Generalny RP w Łucku zorganizował z tej okazji uroczyste spotkanie, na które przybyli przedstawiciele Rady Miejskiej w Łucku, Kościołów różnych wyznań, Towarzystw Polskich, Straży Granicznej oraz goście z Lublina.

Święto rozpoczęto od odegrania Hymnów Państwowych Polski i Ukrainy. Konsul Generalny RP w Łucku Pani Beata Brzywczy otwierając uroczystość podkreśliła szczególną wartość Konstytucji 3 Maja dla polskich zmagań o niepodległość w XIX i XX w. Z jej przemówienia wynikało, że gdybyśmy byli pozbawieni tego wiekopomnego aktu, to bylibyśmy o wiele ubożsi w naszych uporczywych staraniach w walce o wolność i o to, byśmy mogli sami o sobie stanowić i ponosić odpowiedzialność za nasze czyny. Pani Konsul wyrazila jednocześnie solidarność z narodem ukraińskim i przemianami w kierunku europejskości na Ukrainie.

Kilka słów do zebranych powiedział mer Łucka Pan Mykoła Romaniuk, dziękując za dotychczasową współpracę i wsparcie w dążeniach wolnościowych państwa ukraińskiego.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego – Srebrny Krzyż Zasługi – Panu dr Leonowi Popkowi,pracownikowi Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, wielkiemu Przyjacielowi Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, za dotychczasowe dokonania zmierzające do ochrony i upamiętnienia miejsc pamięci narodowej.

Część mniej oficjalna była przeznaczona na rozmowy, refleksje i spotkania, a goście mieli okazję wysłuchać muzyki w wykonaniu chóru pod kierownictwem Pani Walentyny Hawryluk oraz kwartetu smyczkowego.

Jadwiga DEMCZUK