Artykuły
  • Register

e639edd4-664e-4cd5-93ff-f036a16b29c7Minęło 10 lat od śmierci Czesława Miłosza, wybitnego poety, pisarza, eseisty i laureata literackiej Nagrody Nobla.

 

Autor «Zniewolonego umysłu» odszedł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie w wieku 93 lat. Po wielu latach podróży po świecie, osiadł tu, mimo iż Kraków nie był jego miastem ojczystym, ale to tu, odnalazł drogę do siebie, świata i zaświata.

 

Pierwsze utwory Miłosza powstawały jeszcze w czasach wileńskich. Z początku bardziej był znany jako eseista, ale wkrótce zdobył popularność jako poeta. Uznanie zyskała jego twórczość moralizatorska, która ostrzegała przed totalitaryzmem i zniewoleniem narodu. Przed rokiem 1980 jego nazwisko było pomijane w polskich omówieniach literatury z powodu antysocjalistycznej wymowy utworów, które krążyły jednak w nielegalnym obiegu.

 

Warto przypomnieć jego wiersz «Który skrzywdziłeś»

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,

Gromadę błaznów koło siebie mając

Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili

Cnotę i mądrość tobie przypisując,

Złote medale na twoją cześć kując,

Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić - narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta

 

Utwór powstał w 1950 roku, w latach największego nasilenia stalinowskich zbrodni na ziemiach opanowanych po II wojnie światowej przez wpływy Związku Radzieckiego. Podmiotem lirycznym w wierszu jest poeta. Poeta występuje tu jednak w wyjątkowej roli – jest świadkiem ludzkiej krzywdy i osobą zobowiązaną do przekazania potomnym prawdy o cierpieniu. Poeta broni zasad moralnych i broni godności ludzkiego życia. Adresatem wiersza jest tyran, człowiek, który krzywdzi bezkarnie zwykłych, bezbronnych ludzi. Czyni tak, bo ma władzę i moc, a do tego otacza się ludźmi, którzy są zdolni do kłamstwa i do każdej podłości.

 

Refleksja poetycka «Który skrzywdziłeś» jest ponadczasowa – natura tyranii jest zawsze taka sama – przemoc, kłamstwo i krzywda niewinnego człowieka, a obowiązkiem poety jest zwracanie uwagi na zło i zbrodnicze skutki rządów tyrana.

 

Minęło 10 lat od śmierci Miłosza i oprócz biografii poety autorstwa Andrzeja Franaszka, Roku Miłosza 2011, oficjalnych wspomnień – twórczość jego, jest jakby mniej obecna w życiu Polaków. A szkoda, bo, jak powiedziała Wisława Szymborska, «Ona (poezja Miłosza) nas wszystkich tutaj obecnych i wszystkich nieobecnych, przeżyje na pewno».

 

Jadwiga DEMCZUK
P.S.: Tłumaczenia na język ukraiński wiersza «Który skrzywdziłeś», który wykorzystano w ukraińskiej wersji tekstu, dokonał Stanisław Szewczenko.