Artykuły
  • Register

Artykuły

«W czasie istnienia państwa polskiego systematycznie prowadził agitację skierowaną przeciw ZSRR i partii komunistycznej» – to według postanowienia Mędzyrzeckiego Oddziału Rejonowego NKWD powód do aresztowania Abrama Sztylermana, nauczyciela szkoły nr 1 w Międzyrzeczu Koreckim.

«Powiedz prawdę, do tego służysz» – napisał w swoim debiutanckim tomiku wybitny polski poeta, prozaik, eseista i dysydent Adam Zagajewski. Był przedstawicielem poetyckiej formacji «Nowa Fala», szukającej prawdy poprzez język. Odszedł 21 marca, w Światowym Dniu Poezji.

Jeszcze wczoraj był wśród nas. Łączył naszą wspólnotę, był człowiekiem, z którego promieniowała myśl twórcza i praktyczna, jak również rozwaga i spokój. Nazywał się Jan Moroziuk.

Członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu wraz z rodzinami celebrowali Wielki Tydzień.

Chrystus umierając opuszcza ten świat, schodzi w otchłanie do praojca Adama i ujmując go za rękę wyciąga z grobu. Tajemnica ta, przeżywana w ciemności i ciszy Wielkiej Soboty, została w Kiwereckim Sankturium Bożego Miłosierdzia rozświetlona jasnością paschału przy dźwięku radosnego Alleluja.

Adiunkt Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Pavlo Levchuk poświęcił swoją monografię trójjęzyczności ukraińsko-rosyjsko-polskiej Ukraińców niepolskiego pochodzenia.

W związku z intensyfikacją represji władz białoruskich wobec mniejszości polskiej, staramy się wesprzeć moralnie prześladowanych Polaków i wyrazić swój sprzeciw wobec posunięć białoruskich władz.

Wielkanoc, czas Zmartwychwstania Pańskiego, czas nadziei, zwycięstwa dobra nad złem, światła nad ciemnością, znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce, w tym także w malarstwie.

Polscy nauczyciele w większości trafili do sowieckich więzień jako oficerowie Wojska Polskiego. Oskarżano ich o aktywną walkę z ruchem rewolucyjnym. Nie było też wyjątkiem postępowanie wszczęte wobec Józefa Kaika, nauczyciela z kolonii Prurwa.

«Wchodząc do Centrum Polskiego mam wrażenie, że wchodzimy do Polski, a więc każdy fragment wyremontowany jest świadectwem nowoczesności, otwartości, jest przestrzenią, która zachęca do współpracy».